Hitta lediga lokaler enkelt och snabbt

Ett stort nordiskt lokalutbud. Just nu 30305 objekt!

Hitta lediga lokaler enkelt och snabbt

Ett stort nordiskt lokalutbud. Just nu 30305 objekt!

Program i Stockholm

13/6 IKEAs framtida arbetsplats och globala ABW program Mer »

Program i Göteborg

8-9/6 Rethink Office Göteborg Mer »

Program i Malmö

7/6 Besök Riksbyggens nya lokaler i Hermod Mer »

Internationellt & Online

18-20/10 IFMA’s World Workplace 2017 – Houston Mer »

IFMA Sverige: Sommaren är här – FM tar inte semester

I dag är det populärt att tala om 24/7-branscher, dvs. verksamheter som är så väsentliga för samhället eller företag och organisationer att de drivs dygnet runt och alla dagar i veckan. Facility Management, till vardags kallat FM, är en expansiv bransch, som blir allt mer en 24/7 sektor.

FM är dock fortfarande ett okänt begrepp för många i Sverige. Ändå sysselsätter FM-verksamheter drygt 300 000 personer och FM-branschen omsätter cirka 210 miljarder kronor, d v s 5 % av Sveriges BNP enligt en rapport från Almega och branschorganisationen IFMA Sverige.

Facility Management har under trettio år utvecklats från enskilda stödtjänster som städning av lokaler, receptionstjänster, mat och catering på jobbet, internpost, bevakning och tekniska åtgärder som ventilation, el och data, till att bli ett helhetstänkande kring den perfekt fungerande arbetsplatsen. Upphandling och kvalitetsuppföljning är andra viktiga arbetsuppgifter.

Ett allt mer attraktivt yrke

Branschorganisationen IFMA Sverige, grundad 1994, har i dag cirka 550 medlemmar. IFMA ger tillgång till ett omfattande internationellt nätverk, utbildning, samverkan och nya impulser.

I branschen ingår också tjänsteleverantörer och konsulter, som har specialkunskap om upphandlingar, avtal och strategisk planering.

Facility Manager är yrkestiteln på den person som ansvarar för att alla dessa stödtjänster fungerar så smidigt att du knappt märker dem. Den svenska FM-marknaden anses vara en av Europas bäst utvecklade och det finns ett stort antal professionella företag som årligen rekryterar många nya medarbetare.

Sedan 2011 finns det en kvalificerad två-årig yrkeshögskoleutbildning för Facility Managers i Stockholm och Malmö. Hösten 2017 startar en ny utbildning i Göteborg. De som gått utbildningen har snabbt fått jobb och efterfrågan på diplomerade Facility Managers är större än tillgången.

En kurs på akademisk nivå, Facility Management ur ett tjänsteperspektiv (7,5 hp), arrangeras tillsammans med Karlstads Universitet. Också Malmö högskola har en kurs i Facility Management.

Verksamhet

IFMA arrangerar regelbundna nätverksträffar i Stockholm, Malmö, Uppsala och Göteborg med givande föredrag och kunskapsöverföring. Nordic Workplace är en nationell branschträff under senhösten. Övriga aktiviteter är specialseminarier som nyligen avslutade World Workplace Europe i Stockholm, studiebesök och studieresor. Boken Facility Management på svenska 2.0 av Erik Ahrsjö kan köpas via kansliet.

Samarbetspartners

FMA Sverige samarbetar bl a med Coor Service Management, ISS Facility Services och Sodexo (guldpartners), Alliance +, Caverion, CBRE, Compass Group/Eurest Services, EFG, Hogia, MyMCS, Pitney Bowes, Pythagoras och Samhall (samtliga silvermedlemmar), och Ernst & Young och Framery (bronsmedlemmar) samt med Lediga Lokaler och övrig branschpress.

IFMA Sverige, Box 6257, 102 34 STOCKHOLM

Ordförande:
Victor Mannerholm Hammar, victor@ifma.se, tel. 070 318 96 98
Kanslist:
Malin Ljungbeck, malin@ifma.se, tel. 070 262 23 66

Övriga kontaktpersoner hittas på hemsidan www.ifma.se.

Allmänna frågor skickas till info@ifma.se

Ny global FM-standard på väg1/2016

Branschen Facility Management (FM), d v s alla stödtjänster till företagens och organisationernas kärnverksamheter, är verkligen på väg att växa ut barnskorna. Det finns redan en europeisk standard, EN 15221, som tagits fram för att underlätta arbetet med avtal och offerter och som skall skapa entydiga begrepp för FM-verksamheten. I Sverige finns AFF (Avtal För Fastighetsförvaltning), som tagits fram nationellt för att skapa tydliga spelregler och avtalsmodeller. Det senaste är en ny global ISO-standard, som utarbetas i ett internationellt samarbete med SIS (Swedish Standards Institute) som svensk koordinator i samarbete med FM-branschen. Målet är att de nya standarderna ISO 41000 och ISO 18480 skall tas i bruk under 2018.

”Det är två av de befintliga europeiska standarderna, godkända år 2006, som kommer att utgöra bas för ISO-arbetet. SS-EN 15221-1 om definitioner och SS-EN 15221-2 om innehållet i överenskommelser finns översatta till svenska medan delarna EN 15221-3 till EN 15221-7 finns enbart på engelska. De två första delarna i ISO-standarden 18480-1 (Terminologi och definitioner) och 18480-2 (Vägledning om strategisk upphandling och avtal) har hunnit långt på väg, medan ISO 41000 om krav och vägledning för ledningssystem för Facility Management fortfarande är föremål för konkret arbete i den tekniska kommittén TK 579”, berättar Lars Bonnevier, projektledare på SIS.

SIS efterlyser mer engagemang från den svenska FM-branschen under utvecklingen av den nya standarden. Helena Tauberman på Landstinget Sörmland har deltagit aktivt i arbetet inom TK 579 tillsammans med bland annat Almega, också internationellt. Hon säger att vi nu har en chans att få genom våra synpunkter och uppfattningar om FM och hur dokumenten skall bli så användbara som möjligt också i Sverige.

Men, jag vill gärna bredda basen för arbetet och få med fler synpunkter från olika intressegrupper inom den svenska FM-branschen.

Erik Ahrsjö, ordförande för branschorganisationen IFMA Sverige, instämmer: ”Sverige ligger rätt långt framme internationellt och jag tror att många svenska företag, både leverantörer och köpare av FM-tjänster, kan tillföra värdefulla erfarenheter och kunskap. Det arbete som nu pågår med ISO 41000 omfattar många viktiga definitioner och begrepp kring ledningssystem för FM, till exempel för bedömning av leveransens kvalitet, för hantering av inköpsprocessen steg för steg och för viktiga värden som hållbarhet, arbetsmiljöfrågor och det konkreta innehållet i avtal.”

Vad händer då med det svenska AFF-konceptet, som i dag används av många företag och organisationer? På sikt kommer den nya ISO-standarden att ersätta alla nationella mallar under förutsättning att den blir allmänt accepterad. AFF-dokumenten innehåller värdefulla hjälpmedel för beskrivning av entreprenadens omfattning och mål samt objektsbeskrivning av samma typ som i EN 15221-3, EN 15521-6 och EN 15221-7.

”AFF kan dock mycket väl användas för fastighetsrelaterade frågor under den nya standarden”, konstaterar Lars Bonnevier.

Det nästa som händer är ett stort internationellt arbetsmöte angående ISO 41000 i Melbourne i sommar, dock utan svenskt deltagande. Sverige har dock möjlighet att lämna sina synpunkter på de olika delarna av förslaget innan det går ut på remiss.

Tage Erikson

Logga in