Hitta lediga lokaler enkelt och snabbt

Ett stort nordiskt lokalutbud. Just nu 30305 objekt!

Hitta lediga lokaler enkelt och snabbt

Ett stort nordiskt lokalutbud. Just nu 30305 objekt!

Användarvillkor

Allmänt

LedigaLokaler.com är en portal som erbjuder annonseringsutrymme för de som köper, säljer och hyr verksamhetslokaler. Den information som ges för objekt som utannonseras har tillhandahållits av ägarna, förmedlarna eller lokalsökarna. De ansvarar för innehållet och eventuella uppdateringar i objekten. Publicerat material får inte strida mot lag, god sed eller etiska regler. LedigaLokaler.com ansvarar inte för att uppgifterna i varje enskild annons är korrekta eller att upphovsrättsskyddade bilagor/bilder använts. Eventuella tvister, skador eller förluster som uppstått på grund av felaktig information eller utelämnanden i annonstexten är upp till parterna att lösa sinsemellan, LedigaLokaler.com frånsäger sig allt ansvar.

Ansvar för systemets funktion och datasäkerhet

LedigaLokaler.com ligger på egna servrar och ansvarar för systemets funktion och underhåll. Målet är att erbjuda en fungerande tjänst dygnet runt, men kan inte påverka nätstörningar hos tredje part.

LedigaLokaler.com strävar efter att tjänsten ska uppfylla rimliga krav på datasäkerhet, men kan inte hållas ansvarig för skador orsakade av kunders bristfälliga lösenord eller andra intrång/virus vars syfte är att förorsaka störningar i tjänsten.

Personuppgifter

För att kunna betjäna kunder och besökare på ett korrekt sätt kräver tjänsten personuppgifter i vissa situationer. LedigaLokaler.com levererar inga personuppgifter till tredje part.

Cookies

LedigaLokaler.com använder sig av cookies. Främst i statistiskt syfte, men även för att komma ihåg favoritobjekt och sökningar. Inga individuella uppgifter sparas. Det rekommenderas att cookies accepteras för att tjänsten ska fungera optimalt. Om cookies inte får sparas på datorn måste dessa stängas av i webbläsarens inställningar.

Logga in