Artiklar

Vasakronans nya huvudkontor inspirerande exempel

Vasakronans nya huvudkontor inspirerande exempel

Bakom en anonym entré mittemot den bakre entrén till Åhléns varuhus i centrala Stockholm finns en av Sveriges mest avancerade och spännande moderna kontorsmiljöer. I december i fjol flyttade Vasakronan, Sveriges största fastighetsföretag för kommersiella lokaler, sitt huvudkontor till Klara Zenit. Med hjälp av BSK Arkitekter har Vasakronan skapat en arbetsplats som är inspirerande och nytänkande.

Aktivitetsbaserat, A2 och ABW är begrepp som ersätter både det gamla cellkontoret och de öppna kontorslandskapen. Vasakronans nya huvudkontor på Mäster Samuelsgatan är ett djärvt försök att utgå från funktionerna inom organisationen som nyckelbegrepp i stället för att se till antalet kvadratmeter per person och vilka avdelningar som skall samsas om utrymmet. Lekfullhet, nytänkande fördelning av ytorna och spännande enskilda detaljer gör att Vasakronans kontor upplevs som en stimulerande miljö. Projektet genomfördes på kort tid men med grundlig förankring bland den personal som berördes.

”En flytt planeras ofta utifrån antalet kvadratmeter att disponera och antalet personer som skall arbeta i lokalerna. I vårt projekt utgick vi i stället från en tydlig målbild och den förändring och utveckling vi ville se. Därför kunde vi satsa litet mer”, säger utvecklingschef Britt Lindqvist på Vasakronan.

Aktivitetsbaserat ett av flera alternativ

Begrepp som samverkan och interaktion, hållbarhet, mod och kreativitet fanns med som målbild när Vasakronans projektgrupp lade ut riktlinjerna för vad det nya kontoret skulle innehålla. Det var inte automatiskt så att man utgick från en aktivitetsbaserad modell – den växte fram med tiden.

”Utifrån målbilden satte vi ett ramverk som beskrev hur vi ville arbeta i det nya kontoret. Sen gick vi djupare i vad alla verkligen behövde för arbetsplatsmöjligheter. Som en del i processen mot papperslöshet ordnade vi en kontorsröjning. Alla fick en kartong, där det som skulle med fick lov att få plats och viktig information skannades in.”

Flytten från Sveavägen genomfördes den 3 december i fjol och samma dag togs kontoret i bruk som arbetsplats. Övergången till ett nytt arbetssätt, utan fasta arbetsplatser och med rena skrivbord har förlöpt väl. Den första undersökningen visar att organisationen är öppen för nya arbetssätt och de flesta trivs i den nya miljön.”

Projektet visar att ABW är en ledarskapsfråga – ledningen måste föregå med gott exempel och satsa resurser på planering och IT för att inte arbetet skall bli blockerat och krampaktigt.

En miljö för hjärta och hjärna

Vasakronans nya kontor har stadens dynamiska miljöer som inspiration. Både medarbetare och besökare kommer in en lounge där receptionen är utformad som ett italienskt café. Det finns en blänkande espressomaskin där man kan få en professionellt tillagad espresso. Ett kök kan ställa i ordning förtäring för interna och externa möten eller kundträffar. Kunderna är välkomna att utnyttja soffor eller arbetsplatser i loungen för att koppla upp sig och utnyttja dödtid mellan två möten.

”Det finns inga fasta arbetsplatser i kontoret och alla har rätt att slå sig ner var som helst. Ståborden är populära bland de 210 personer som arbetar på huvudkontoret. Teoretiskt finns 325 arbetsplatser inklusive mötesrum och loungen. Ett mötesrum ser ut som en bilverkstad med verktyg och tillbehör, ett annat ser ut som ett cirkustält. Friska barn har ett eget lekrum, små möten kan hållas i ett lusthus, en mysig arbetsplats finns i biblioteket och överallt finns genomtänkta detaljer – så är t ex stolarna i konferensrummen och caféet begagnade men av hög kvalitet. Interiören kommer att miljöklassas enligt LEED på nivå Guld.”

Britt har noterat att den nya miljön påverkat både arbetssätt och den sociala gemenskapen.

”Hög koncentration av information och lättheten att arbeta tillsammans, antingen på plats eller mobilt, gör att arbetet blir effektivt. Socialt har en del upplevt att de tappat en del av gemenskapen i sin avdelning eller grupp. Men det är inget problem att hitta varandra. Antingen går man ett varv eller så tittar man i den app i mobilen där var och en anger var man sitter på kontoret. Där ser man också om någon är upptagen eller i möte.”

I kontoret finns en tyst zon för fokuserat arbete, men den utnyttjas förvånansvärt litet. Däremot är matsalen och arbetsplatserna runt de gemensamma ytorna mycket populära. Receptionen fungerar som stadens torg, där man kan överblicka flödet av externa besökare.

”Beträffande kostnaderna har vår kontorslösning inte kostat mer än någon annan. De nya idéerna kan tjäna både som inspiration för medarbetarna och för våra kunder. Kunderna kan konkret se hur man kan använda lokalerna som ett verktyg för utveckling och förändring. Redan idag har över tusen personer varit här och det är ett enormt intresse för den här typen av lösningar.”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 3/2013)