Artiklar

InfraCity får långsiktig ägare

InfraCity får långsiktig ägare

Fastighetskomplexet InfraCity har ett av Stockholms bästa skyltlägen vid E4 i Upplands Väsby, mitt emellan Arlanda och innerstaden och det första och det sista man ser på väg till flyget. I en av de större fastighetsaffärerna hittills i år förvärvade det onoterade fastighetsbolaget Profi hela fastighetsbeståndet i InfraCity från fonden Orion European Investment. Målet är nu att utveckla potentialen i området på lång sikt.

”InfraCity liknar vårt övriga bestånd i Stockholms förorter, Malmö och Göteborg. I Profis portfölj finns cirka en halv miljon kvadratmeter med ett värde av cirka 6 miljarder kronor. Vår strategi bygger på uthyrning och aktiv förvaltning med egen personal, driftoptimering, långsiktig utveckling och expansion. InfraCity är ett intressant och spännande objekt, ett stort samlat fastighetsbestånd, som utgör en egen stadsdel. Vi har många tankar och idéer om vad som skall hända med området i framtiden, inte minst med tanke på Bauhaus etablering”, förklarar Thomas A. Sipsos, vice VD på Profi.

Profi är ett mellanstort fastighetsbolag, som ägs av institutionella investerare från Sverige och Norge, främst pensionsfonder, men också Nobelstiftelsen. Man har i dag 40 anställda och en tydlig filosofi för sin verksamhet.

”Profi vill ha en tät dialog med fastigheternas hyresgäster och vi strävar till att det skall vara korta beslutsvägar. Beträffande InfraCity tror vi att vi kan erbjuda ett tydligt ägande och småningom omsätta våra tankar och planer i en vision för områdets framtida utveckling. InfraCity är redan nu ett betydande handelsområde med drygt 45.000 kvadratmeter butiksyta exklusive Bauhaus kommande 17.000 kvadratmeter.”

Utökat serviceutbud, tydligare varumärke

”InfraCitys varumärke är starkt, många vet var InfraCity ligger och känner igen loggan. Men, inte så många vet vad InfraCity egentligen står för. En vanlig uppfattning är att det finns många attraktiva butiker här, men få vet vilket utbud som erbjuds på kontorssidan. Man har sett skyltar för stora och kända företag på fasaderna, men det finns faktiskt allt från toppmoderna kontor på hela våningsplan ner till små kontor eller t.o.m. möjlighet att hyra in sig i kontorshotell – det sista inte minst viktigt för företag som inte har sin bas i Stockholm utan vill ha en stödjepunkt med närhet till Arlanda.”

Thomas säger att Profis filosofi går ut på att förmedla till hyresgästen vad som är möjligt att uträtta i beståndet för att ge underlag till ett beslut om etablering.

”Ett lockande argument är ju att InfraCity hela tiden byggs ut och att serviceutbudet ökar. Hotellet är en central punkt, som lockar till sig trafik, och vi ser fram emot ett givande samarbete med Scandic Hotel. Det finns också många byggrätter med attraktiv mark i närheten av motorvägen – Profi är duktiga både på planbiten och på att upphandla projekt och sedan hyra ut dem. Ett aktuellt exempel är vår uthyrning i april av 7.000 kvadratmeter i Malmö till bland annat Stadsarkivet, Academedia och Folkets Bio. Vi har också förvärvat tomma fastigheter som i Sätra söder om Stockholm, där vi hyrde ut stora ytor till logistik- och IT-företag.”

Sammantaget säger Thomas att det kommer att krävas hårt arbete för att fylla varumärket InfraCity med mer innehåll, men att man inom Profi har all kompetens som behövs.

”Håll utkik när du kör förbi på motorvägen – i InfraCity kommer det att hända spännande saker!”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 4/2013)