Artiklar

MÅNADENS PROFIL Karin Ståhl – Energisk dynamo i FM-branschen

MÅNADENS PROFIL
Karin Ståhl – Energisk dynamo i FM-branschen

Facility Management är en ung bransch – då kan någon som Karin Ståhl, som arbetat 20 år med FM, redan kallas veteran. Men, ingen mossa växer på en rullande sten och alla som träffat Karin vet att det handlar om en person som utstrålar energi som en hel vindkraftspark. Månadens profil uppvisar dock två sidor, den driftiga och entusiastiska ställd mot den eftertänksamma och filosofiska.

”När man bygger ett hus är det viktigt att planera från grund till tak för att allt skall bli rätt konstruerat och hållbart och för att huset skall bli en bra plats för boende eller arbete. När man planerar en arbetsplats och hur man bäst kan jobba är det lika viktigt att allt blir bra och rätt”, säger Karin Ståhl, styrelseordförande och partner i konsultföretaget GTW (GoToWork) i Stockholm.

”Jag ser ljust på morgondagen i den nischbransch som jag har glädjen att verka i. I dag dominerar kunskapsföretagen, vilket innebär att kostnadsmassan finns i personalen medan lokalkostnaderna ligger betydligt lägre. Ändå ser alla konsekvent över sina kontrakt, inte med avsikten att spara yta, utan för att utgående från det valda arbetssättet, till exempel aktivitetsbaserat, skapa stimulerande miljöer som får nyckelmedarbetarna att stanna kvar.”

Karin säger att förståelsen växt för att organisationerna måste analysera sina behov och ställa upp specifikationer för vilka element som krävs för att arbetsplatsen skall fungera utgående från ett bestämt arbetssätt.

”I fjol var marknaden definitivt omogen, redan i dag ser vi en ökande marknad med acceptans för de tjänster som jag och mina partners, Annika Kjellgren och Karolina Mölldal, kan erbjuda. En ökad efterfrågan ställer förstås krav på oss som konsulter och vår uppgift är att förädla och förmedla kunskap. Jag tycker om att samla ihop och sprida kunskaper och erfarenheter – det är sant att jag ofta åtar mig rollen som moderator eller föreläsare vid seminarier och workshops. Det är både jätteroligt och utvecklande i kombination.”

Att Sverige inte är en isolerad ö gäller också för FM-branschen.

”Jag efterlyser en skärpning i den svenska FM-familjen. Det är för mycket snack och för litet verkstad kan jag tycka som gammal ABB:are. Mer behöver göras för kunden och för att utveckla branschen och dess affärsverksamhet. Vi måste benchmarka oss i relation till Norden, övriga Europa och också USA. Det går inte att simma runt i vår egen ankdamm när vi skall utveckla arbetsplatserna; vi skall ta intryck av bland annat europeiska tendenser och idéer. Till det skall adderas processer och verktyg som Lean och andra förbättringsmodeller för arbetsplatser. Nyligen bestämde vi på kontoret att begreppet Clean Desk är dött och att vi i stället jobbar med Lean.”

Lean är ett skötebarn

Lean är något som ligger Karin extra varmt om hjärtat. Hon föddes och växte upp i Hallstahammar nära Västerås och fick efter studier i ekonomi och beteendevetenskap i Västerås, Växjö och senare i Örebro jobb på Asea ABB.

”Jag arbetade under nittiotalet med lokalplanering, hyresgästfrågor och lokalprojekt. Då kom jag för första gången i kontakt med Lean, bland annat inom kvalitetsprojektet T50. Det har gett mig en unik bakgrund och jag tog med mig lärdomarna när jag värvades till Arcona Bygg och Fastighetsutveckling i Stockholm. Mitt ansvarsområde var Arcona Office, som arbetade med flyttar och andra förändringar inom företag och organisationer. På mitt förslag knoppades den verksamheten av och såldes till Strukturgruppen. Där stannade jag drygt ett år, en spännande tid som gav mig många nya kontakter och möjlighet att fördjupa mig i frågor som hyresavtal, lokalsökning och tenant representation.”

Efter Struktur gick Karin till en VD-post på Perfect Group Stockholm AB för att lära sig mer om bland annat inredningsprojekt. Företaget samlade kompetens, bl.a. arkitekter och inköpare inom projektering och inredning, men konjunkturerna var inte de bästa och företaget lades ner våren 2013.

”Jag tog kontakt med två kollegor som jag en gång rekryterat till Arcona och vi grundade tillsammans GTW. Vi är nu tre kvinnor som med stor glädje kastat oss in i en ny verksamhet – ett konsultföretag inom process- och projektledning för arbetsplatser. Våra kunder representerar alla typer av företag, som i egenskap av hyresgäster driver verksamhet i kontor i Stockholm. Även om huvudstaden är vår hemmabas så följer vi vid behov kunderna ut i landet.”

Glädje och skratt varje dag

Inom GTW har Karin och hennes partners samma ställning – man har ingen VD – men Annika och Karolina tyckte Karin skulle vara styrelseordförande det första året.

”Vi har samma inflytande och delar på ansvaret – alla säljer, alla levererar. Vi fördelar arbetet efter kapacitet och kompetens. Och vi skrattar gärna tillsammans – alla dagar är förstås inte lika kul, men vi försöker finna glädje i det vi gör. Just nu jobbar jag med behovsanalyser, programförklaringar, workshops och föreläsningar – t.ex. för NCC på den nyss avslutade EkoByggmässan i Kista. Jag tror på hållbarhet, men jag skulle vilja utvidga begreppet utöver den miljömässiga hållbarheten. Den goda arbetsplatsen skall också vara ekonomiskt och socialt hållbar. En god poäng med ett aktivitetsbaserat arbetssätt (ABW) är att alla har en möjlighet att välja sin arbetsmiljö, vilken teknik man vill använda sig av och vilken FM-service man vill utnyttja. Medarbetarna stärks genom en ökad valfrihet.”

GTW har varit igång sedan maj 2013, men man har redan fått flera spännande kunder. Stoneridge Electronics är ett företag som levererar färdskrivare för åkeribranschen och som sitter på 4.000 m² i Bromma.

”För Stoneridge har jag jobbat med ett komplett arbetsplatsprojekt, från analys till projektledning för de nya lokalerna. Ett annat intressant projekt är Svensk Byggtjänst i det gamla Bilpalatset vid St. Eriksgatan.”

Digital interaktion

Karin säger att hon brinner för en bättre arbetsmiljö och bättre arbetssätt.

”Mina starka sidor sett med kundens ögon är nog att jag är både inspirerande och engagerande. Jag kan känna att jag tillför energi till kunderna. Trots att jag är både resultat- och målinriktad så har jag en stor dos av empati för människan jag jobbar med. Jag är också rackarns nyfiken, lägger gärna fingret i alla lockande syltburkar. En annan sida av mig är att jag är otålig och rätt envis.”

Något som Karin haft nytta av, både i sitt arbete och som styrelsemedlem i branschorganisationen IFMA Sverige, är hennes stora intresse för sociala medier och nätverk.

”Det ligger väldigt naturligt för mig att koppla samman fysisk interaktion med digital interaktion, Twitter, Facebook, sociala nätverk som Byggare Berit etc.”

Utanför jobbet är Karin med egna ord en ganska sportig typ.

”Jag styrketränar, springer och cyklar för att hålla kroppen igång efter allt stillasittande och sena kvällar med kundmöten och seminarier. Privat har jag lyckan att bo med min man på en gård med drygt 25 hektar mark och lika mycket skog ute på landet utanför Västerås, tre stenkast från skogskanten. När jag väl kommer hem hälsar vår hund mig med lika stor glädje om jag varit borta en timme, en dag eller en vecka”, förklarar Karin.

”Då jag är ledig tar jag det lugnt, promenerar med hunden, läser böcker, filosoferar och träffar ett fåtal riktigt goda vänner. Mitt liv ger mig det bästa av två världar, stillhet och ro på landet och att flänga runt i huvudstaden i högt tempo och få saker och ting att hända och gå framåt. Mina två liv kompletterar varandra på ett utmärkt sätt.”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 7/2013)