Artiklar

Rikskombiterminalen – Rosersbergs nya stolthet

Rikskombiterminalen – Rosersbergs nya stolthet

Sverige är ett land som älskar ordet kombi – allt från klassiska Volvo 145 till dagens V70. Kombi är också lösenordet för det senaste storprojektet i logistikcentret Stockholm Nord i Rosersberg dryga tre mil norr om Stockholms centrum. Rikskombiterminalen på 80 000 kvadratmeter blir en anläggning öppen för alla operatörer enligt byggherren Kilenkrysset AB och Gävle Containerterminal GCT, som skall utrusta och driva terminalen.

”Tanken bakom rikskombiterminalen Stockholm Nord för järnvägs- och lastbilstrafik är att avlasta delar av Storstockholm, som till exempel Essingeleden, från tung lastbilstrafik. Stockholm är ju framför allt ett område där importerat gods passerar på väg till tätorterna i Mälardalen”, förklarar PeO Apel, pressansvarig på GCT.

”Viktigt är att Stockholm Nord kombinerar närhet till järnvägen med motorvägen E4, som nyligen fick en egen avfart i direkt anslutning till logistikcentret. Att anläggningen ligger så nära Arlanda är också en fördel. Vi tror att kombiterminalen, som planerats av WSP Samhällsbyggnad, blir ett bra komplement till Stockholms olika hamnar.”

Stockholm Nord innebär att en av Sveriges största fullserviceterminaler skapas med fyra järnvägsspår á 750 meter. De servas av två spårbundna portalkranar för hantering av containers och lastbilstrailers. För god bärighet och stabilitet borgar det faktum att terminalen är byggd på hälleberget.

”NCC som svarar för byggentreprenaden har sprängt bort mer än hälften av berget, mer än 250 000 kubikmeter. Tack vare den milda vintern så här långt har arbetet förlöpt väl och Trafikverket har nu fått spåren klara till själva växlingsområdet.”

Mycket goda expansionsmöjligheter

GCT har goda erfarenheter av att driva logistikverksamhet. Containerterminalen i Gävle är nu trea totalt vad gäller containergods i Sverige och man ser stora möjligheter att Stockholm Nord kan samarbeta med Arlanda och att man kan utvidga förbindelserna österut mot Asien och Ryssland.

”Vi tar med oss våra erfarenheter från Gävle, där det mesta är likt med undantag för att vi saknar vatten i Rosersberg. Vi har till exempel samma avancerade gatesystem för in- och utpassering och för styrning av lastning och lossning med tanke på största möjliga säkerhet och effektivitet. Ungefär 15-20 man kommer att jobba på terminalområdet, där man uppför byggnader för personalen och IT-utrustning.”

När det är tal om logistik i Storstockholmsområdet återkommer regelbundet frågan om brist på tomtmark. Stockholm Nord är ett undantag. Här finns redan Lidls lager som i dag matas via en tillfällig kombiterminal invid flygbränsledepån i Brista nära Märsta. Andra stora aktörer är Nokian däck, DHL, Bonniers, Ericsson och Posten.

”Stockholm Nord är ett område med mycket utrymme för skrymmande byggnader, bland annat ett område invid den nya kombiterminalen. Kilenkrysset har reserverat ytterligare mark för kontor och logistikfastigheter.”

Den nya rikskombiterminalen beräknas vara klar för drift under 2015 – det är mycket utrustning och teknik som skall upphandlas.

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 2/2014)