Artiklar

Ulvsunda och Söderstaden framtida hotspots

Ulvsunda och Söderstaden framtida hotspots

Stockholm är en kommun med ambitionen att fortsätta växa och befästa sin position som en nordisk metropol, en bra plats att bo på och med ett expansivt näringsliv. Men, för att visionen skall bli verklighet krävs mer mark för nya bostäder och kontor, alternativt en förtätning av innerstaden eller närförorterna. Pär Sandström är affärsområdeschef för utveckling av området Ulvsunda på S:t Erik Markutveckling AB, ett bolag som äger och förvaltar fastigheter i väntan på omvandling till andra ändamål. Bolaget ingår i den kommunala koncernen Stockholms Stadshus.

”När man ser till utvecklingen av Stockholm måste man arbeta med långa tidsperspektiv och då kan mycket förändras under vägen. Ulvsunda och närliggande Annedal är ett bra exempel. När vi för ett antal år sedan inledde ett programarbete för detaljplaner med målet att i våra fastigheter skapa 2 000 bostäder och 100 000 m² kontorsyta i Ulvsunda omkring Bromma flygplats stod inte bullerfrågan i fokus – bullergränsernas påverkan på planerna blev aktuell först senare”, förklarar Pär Sandström.

Ulvsunda är redan i dag ett attraktivt område för handel och mindre serviceföretag, inte minst tack vare att flera trafikleder och tvärbanan möts här. Det finns också ett antal andra aktörer som planerar för bostäder i samma område. Pär Sandström berättar att enbart 5 000 m² lediga lokaler finns i dag i de fastigheter S:t Erik Markutveckling äger.

”Med hänsyn till de nu kända förseningarna har vi flyttat fram vår planeringshorisont till 2020. Om Bromma flygplats skulle läggas ned tidigare än 2038 då avtalet med Luftfartsverket (Swedavia/Trafikverket) löper ut, så får vi laga efter läge. Om Bromma flygplats skulle läggas ner tidigare än planerat, enligt det senaste utspelet år 2022, så får vi ta upp bollen igen.”

Diskussionerna kring flygplatsen har gått heta i många repriser. Bromma är ett nationellt intresse eftersom flygförbindelserna till Stockholm är viktiga för många orter ute i landet och därför kan Stockholms stad inte ensamt fatta beslut om nedläggning.

”Oavsett vad som sker med flygplatsen finns det områden i Ulvsunda som inte ligger under bullermattorna eller som kan användas för kommersiella lokaler, där reglerna är annorlunda. Vi måste bara få ett grepp om vilket tidsperspektiv vi skall hålla oss till.”

Söderstaden ny knutpunkt

Landmärket Globen och intilliggande Tele 2 Arena är fixpunkter i det nya området Söderstaden, som ligger väster om Nynäsvägen söder om Södermalm.

”Stockholms stads exploateringskontor och trafikkontor samt ett antal andra instanser jobbar med en ny utredning om Söderstaden, där viktiga frågor kring infrastrukturen måste klarläggas innan programarbetet kan gå vidare. Visionen är 3 000 nya bostäder och ett evenemangsområde av hög klass. De gamla byggnaderna i Slakthusområdet skall omvandlas till Stockholms svar på New Yorks Meat Packing District. Livsmedelshanteringen skall enligt ett förslag koncentreras till Larsboda i Farsta”, säger Pär.

Planen är att också etablera en ny tunnelbanestation på Blå linjen vid den kommande Söderstaden. Just infrastrukturen är en nyckel till utvecklingen av Söderstaden – trafiklederna kan i dagsläget inte bära mer biltrafik och ytorna för parkering är begränsade. Pär Sandström säger att IKEA etablerat motsvarande citykoncept, till exempel i Tyskland, där en ny generation som i allt högre utsträckning saknar egen bil, väljer att göra sina inköp eller delta i evenemang i områden med god kollektivtrafik.

De kommersiella ytorna i den så kallade ”södra byggrätten” är i planen 45 000 m² med ytterligare 90 000 m² handel i ett antal angränsande fastigheter. Det är en av flera detaljplaner för området. Ikanogruppens plan avser 136 000 m² handel och 500 nya bostäder i närheten. Nya kontorshus kan förväntas bli klara tidigast 2018 vid Globen. Slakthusområdet skall ha omvandlats till bostäder, kontor och verksamhetslokaler kring 2025. Vägsystemet mellan Gullmarsplan och Nynäsvägen skall utvecklas för fotgängare, cyklister och annan trafik åren 2020-2030 och södra Skanstull, som skall förbinda innerstaden med Söderstaden, skall vara klart kring 2020. Staden planerar också att bygga ett nytt tekniskt nämndhus, som år 2018 skall ersätta det nuvarande på Fleminggatan. Huset skall rymma hela 1 800 arbetsplatser och kommer att ligga där nuvarande Söderstadion är beläget.

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 8/2014)