Artiklar

Haparanda-Torneå Två länder, en stad, gränslösa möjligheter

Haparanda-Torneå
Två länder, en stad, gränslösa möjligheter

Ur ett stockholmsperspektiv känns kanske Haparanda som världens ände, en liten norrbottnisk stad, som faktiskt ligger öster om Vasa i Finland. Men, om man vrider på kartan ligger plötsligt Haparanda och tvillingstaden Torneå på den finska sidan mitt i ett mycket intressant logistiskt scenario.

Den finsk-svenska gränsen har kallats en av världens fredligaste och minst dramatiska. Temperaturen har dock höjts kring Torne älv de senaste åren. IKEA:s etablering satte Haparanda på kartan, Outokumpu har gjort mycket stora investeringar i sitt ädelstålverk i Torneå, kommunalpolitikern Sven-Erik Bucht blev minister i den svenska regeringen och hockeylaget Asplöven från Haparanda spelar i Allsvenskan, medan det gemensamma bandylaget HaparandaTornio Bandy får symbolisera samarbetet mellan Finland och Sverige. Ett annat, mycket viktigt samarbete är det täta nätverket mellan Haparanda kommuns tillväxtenhet och motsvarigheten i Torneå, Team Botnia Oy. Här kan man verkligen tala om att dra åt samma håll – städerna har till och med en gemensam portal för turister!

”Man kan faktiskt säga att solen skiner över Torneå och Haparanda. Den gamla handelsplatsen har levt upp som en knutpunkt mellan länderna Finland, Sverige, Norge och Ryssland. Förutom IKEA vill jag nämna handelscentret Barents Center, där också en gymnasieskola, ett multicenter och ett hotell skall finnas. Barents Center är under byggnad och skall stå klart 2016. Det innebär ytterligare inflöde till tvillingstäderna och en ny vitalitet i ett upptagningsområde med nära 600 000 invånare”, förklarar Arto Ponkala, styrelseordförande i Team Botnia och VD i Industrilokaler Haparanda AB.

”Historien upprepar sig. Innan 1809 fanns det ingen gräns och nu finns det inte heller någon gräns i praktiken; bara möjligheter för dem som vill dra fördelar av en etablering på en plats där man på ett naturligt sätt kan utnyttja möjligheterna i två länder. Vi får hela tiden förfrågningar från företag som söker mark och lokaler i Torneå eller Haparanda.”

Naturlig järnvägslink

I Haparanda-Torneå möts två järnvägssystem med olika spårvidd. Jukka Kujala, VD för Team Botnia Oy, säger att detta är en naturlig övergångspunkt mellan det västeuropeiska järnvägsnätet och det enorma ryska och asiatiska nätverket.

”I Kyläjoki i Torneå har vi reserverat mark för logistikföretag som vill utnyttja möjligheten till omlastning mellan långtradare och godståg eller omaxling av järnvägsvagnar samtidigt som man kan utnyttja djuphamnen. Från Torneå kan tåget rulla till Moskva, Teheran eller Peking, åt andra hållet till Milano eller Lissabon – en helt unik möjlighet.”

Kromdalen i närheten av Outokumpus stålverk är en annan naturlig placeringsort för företag som behöver stora ytor och vill ha en rimlig etableringskostnad. Här finns 49 hektar tomtmark och byggrätt på mer än 100 000 kvadratmeter, ett färdigt gatunät, belysning, bredband, el, vatten och fjärrvärme.

Haparanda lockar handeln

”Vi har ett intressant läge i vår tvillingstad. Det är faktiskt så att det börjar bli fullt kring IKEA och i A-läge nära gränsen, men det finns ändå mark på andra håll, särskilt för logistikföretag, men också för handelsföretag”, berättar Daniel Fälldin, näringslivsutvecklare på Tillväxtenheten i Haparanda kommun.

”Handelsföretagen i Haparanda lockar till sig kunder. Mätt som försäljningsindex (omsättningen dividerat med försäljningsunderlaget) ligger handeln i Haparanda på 288 – en kommun utan inflöde ligger på 100. Det betyder att vi lockar till oss mycket externa besökare – Haparanda stod för 84 % av tax free-försäljningen i Norrbotten 2013 och den totala handelsomsättningen var nästan två miljarder kronor. Det är mycket pengar i en kommun med knappt 10 000 invånare. I Torneå finns drygt 22 000 invånare.”

De attraktivaste tomterna ligger längs vägarna E4 och 99. Förutom IKEA finns också handelsområdet Rajala, Björka och Torpi. Barents Center kommer att ytterligare tillföra fokus på Haparanda. Dessutom vill Daniel betona satsningarna på järnvägen, upprustningen av Haparandabanan och det stora projektet Norrbotniabanan, som blir en naturlig fortsättning av Botniabanan till Umeå.

”Det finns goda förutsättningar att Haparanda-Torneå åter blir en strategisk knutpunkt mellan väst och öst.”

När det gäller lediga ytor i dag berättar Daniel att alla fastighetsägare utan kostnad kan lägga ut sina objekt på en ledande portal tack vare ett samarbete med kommunen.

”I den så kallade ’gamla stan’ i Haparanda finns det lediga butiks- och kontorslokaler som tillhör ett flertal fastighetsägare, AEKI, Hix Fastigheter, Karl-Erik Olsson m fl. I anslutning till IKEA i Ikano-området alldeles vid gränsen och intill E4 finns 800 kvadratmeter att hyra. Det finns också andra lediga lokaler i Haparanda, bland annat en stor butikshall som är vakant.”

Unikt samarbete

”IKEA visade vägen, men när jag kom tillbaka till Torneå så upptäckte jag vilken dynamik det finns i samarbetet mellan två länder. Vi använder oss av begreppet gränsföretagare för att visa att det inte finns några gränser. Jag ser stora samarbetsmöjligheter inom logistik, handel, turism och internationella kontakter. Haparanda-Torneå är ett globalt exempel på fungerande relationer och vi vill sända ett budskap till hela regionen att det finns utvecklingsmöjligheter för oss i gränssnittet mellan två nationer, två kulturer och två språk”, säger Arto Ponkala.

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 2/2015)