Artiklar

Tribona: E-handeln driver upp efterfrågan på lager

Tribona: E-handeln driver upp efterfrågan på lager

Sverige är ett avlångt land, javisst. Ur logistisk synpunkt är Sverige en knepig utmaning – några större befolknings-koncentrationer i söder, väster och öster och därutöver glesa öar i ett stort hav av skog. Hanteringen av gods har därför alltid ställt höga krav på effektiva lager och en bra infrastruktur, något som det börsnoterade fastighetsbolaget Tribona tagit fasta vid.

”Ingen kunde för några år sedan på allvar förutse hur snabbt e-handeln skulle utvecklas och vilka typer av lager och ytor man behöver för att kunna arbeta effektivt med den nya tidens logistik. Ett bra exempel är två av våra hyresgäster, en i Stockholm och en i Köpenhamn. De arbetar bägge med e-handel av livsmedel. För dem är det viktigt att ligga nära centrum och att ha rätt fördelning av vanliga torra ytor och specialytor för frysta och kylda livsmedel,” förklarar Nicklas Schmidt, affärsutvecklare på Tribona AB med säte i Lund i Skåne.

”När man handlar med livsmedel via nätet blir det inte så många transporter med tunga fordon, men frekventa körningar med mindre distributionsbilar. Lagret i Bröndby, som hyrs av nemlig.com, är på 20 000 m² och lagret för mat.se i Årsta på ca 5 000 m² uppfyller alla krav som e-handelsföretag har beträffande plockhantering av lösa varor och tillgänglighet till kunderna.”

Men, det är inte bara e-handel som gäller för Tribona, tidigare Northern Logistic Property (NLP). Bolagets 28 svenska fastigheter och en dansk ligger som ett pärlband längs de stora trafiklederna i södra och mellersta Sverige från Skåne upp till Umeå och de omfattar en uthyr-ningsbar yta på totalt mer än 683 000 m².

”Vår affärsidé är att äga, förvalta och utveckla logistikfastigheter i ett långsiktigt perspektiv. De senaste förvärven av fastigheter har skett i södra Sverige. Tribona flyttar i juni sitt huvudkontor till den logistiska knutpunkten Arlöv, där ICA lämnat sitt stora lager – flera av våra fastigheter är tidigare ICA-fastigheter. Om man ser på kartan finns de flesta lägena invid Europavägar och stora järnvägar. Tribona fokuserar på den så kallade nordiska triangeln: Öresundsregionen, Stockholmsområdet och i Göteborgstrakten”, berättar Nicklas.

Störst i Norden

Tribona är fortfarande ett ungt företag, grundat 2006, men tillväxten har varit snabb. Under 2014 förvärvades åtta nya fastigheter medan en såldes, ICA:s stora huvudlager i Västerås. I Helsingborg har man förvärvat en tomt för att kunna expandera en befintlig fastighet, i Umeå har man modifierat en gammal lagerbyggnad och hyrt ut ytor till nya hyresgäster.

”Men, vi är också intresserade av nyproduktion av moderna lager med till exempel hög takhöjd, terminal- och omlastningsfunktioner, avancerade logistiklösningar med in-, om- och utlastning. Vi är beredda att erbjuda byggnation enligt certifieringsmodellen Green Building, vilket sparar både miljö och pengar. Vår egen organisation är kompakt, men vi är måna om kundkontakten och har därför alla funktioner in house. Tribonas fastighetsportfölj innehåller ett brett spann olika ytor och därför kan vi för det mesta erbjuda en lösning som passar. Skåne är vår hemmaplan genom huvudkontoret i Arlöv men vi har bra kontakt med kommunerna i hela Sverige, vilket gör att vi kan utveckla våra andra stödjepunkter.”

Tribona är Nordens enda börsnoterade företag inriktat helt på logistik- och lagerfastigheter. Tidigare fanns man på Oslobörsen, men sedan 2013 noteras bolaget på Nasdaq OMX Midcap i Stockholm. Nicklas säger att namnbytet och flytten till Stockholmsbörsen gjort att bolaget ’försvenskats’.

”Fler känner till oss nu och det är logiskt att vi är noterade i Stockholm eftersom vår fastighetsportfölj är fokuserad på Sverige och Danmark. Den snabba omstruktureringen av handeln gör att efterfrågan på lager- och logistikfastigheter ökar och att det finns en brist på både traditionella hög- och låglager samt speciallager. Det ger oss tillförsikt inför framtiden.”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 4/2015)