Artiklar

MÅNADENS PROFIL Stefan Stenberg, Swedavia – 35,6 miljoner potentiella kunder

MÅNADENS PROFIL
Stefan Stenberg, Swedavia – 35,6 miljoner potentiella kunder

I stort sett varje svensk beslutsfattare passerar någon av Swedavias svenska flygplatser minst ett par gånger per månad. Det innebär ett fantastiskt skyltläge för de företag som valt att etablera sig på eller vid flygplatsen. En annan fördel är förstås att man befinner sig mitt i ett kommunikationsnav, inte bara tack vare flygförbindelserna utan också genom god tillgång till tåg, bussar och motorvägar.

Stefan Stenberg, fastighetschef med ansvar för kommersiella fastigheter på Swedavia, har bråda dagar. I veckan var det dags för första spadtaget på en ny fraktterminal på 7 500 m² för DHL på flygplatsen Landvetter i Göteborg. Det nya kontorsprojektet SkyCity Office One invid Clarion Hotel Arlanda Airport befinner sig i den inledande fasen. År 2043 beräknas 50 000 personer arbeta i Arlanda City.

”Och så håller vi på med förfrågningar till hotelloperatörer för ett helt nytt hotell alldeles invid Gert Wingårdhs flygledartorn invid terminalerna på Arlanda. Det beräknas stå klart framåt 2018”, förklarar Stefan.

Logistik är en naturlig verksamhet för en flygplats. Swedavia har nyligen bildat ett joint-venture med Bockasjö AB angående ett logistikcentrum på cirka 100 000 m² i Airport City Göteborg vid flygplatsen och riksväg 40 mellan Göteborg och Borås. Inflyttning i den första fastigheten beräknas ske under våren 2017. Totalt disponerar Swedavia över en miljon kvadratmeter mark på Landvetter.

”Vi siktar på att expandera fastighetsbeståndet både på Landvetter, Sturup i Malmö och på Arlanda. Den södra delen av Arlanda är redan nu ett viktigt logistikcentrum med hög säkerhetsnivå. Vi kan erbjuda avancerad säkerhetskontroll, som motsvarar de amerikanska kraven. I framtidens Cargo City på Arlanda skall 150 000 m² ytor kunna erbjudas företag som arbetar med frakt och andra logistiktjänster.”

En dynamisk miljö

Stefan har ansvaret för förvaltning av Swedavias fastighetsportfölj, arbetar med köp och försäljning av fastigheter samt förvaltning av de kommersiella ytorna. Totalt arbetar ett tjugotal personer inom området, främst i Stockholm och Göteborg.

”Det har hänt mycket under de senaste åren. Vi har byggt och utvecklat ett hotell, som vi sålde till SPP Storebrand under 2014. Vi har köpt en fastighetsportfölj av SAS och 2013 köpte Swedavia den hälftenandel som GE Capital ägde av en gemensam fastighetsportfölj i Stockholm, Göteborg och Malmö. Totalt har vi förvärvat ca 260 000 m² ytor på våra svenska flygplatser och det är en portfölj som vi utvecklat värdet i och just nu förhandlar om försäljning av 50 % av ägandet.”

”De primära kunderna är naturliga kunder som flygbolag, handlingbolag med service av flygplan och passagerare eller bolag som tillhandahåller andra tjänster som är kopplade till flygbranschen. I takt med att flygplatserna utvecklas växer behovet av andra lokaler. Totalt jobbar runt 20 000 personer på Arlanda och i fjol passerade 22,5 miljoner passagerare flygplatsen, nytt all time high!”

Arlanda är Skandinaviens snabbast växande huvudstadsflygplats och ligger mitt i Nordens största marknad, vilket i sig skapar en dynamisk miljö. Men, Stefan säger att det viktigaste är att det finns ett starkt näringsliv, som driver tillväxten.

”Det som vi framför allt jobbar med är att på sikt utveckla närområdena så att företag som kan dra nytta av de goda förbindelserna får lokaler att slå sig ner i. Arlanda är unikt genom de goda förbindelserna med flyg, fjärrtåg, pendeltåg, regionala och lokala bussar och bil – företagen som slår sig ner här kan lätt locka till sig kvalificerad personal från ett omfattande område, Stockholm, Uppsala, Västerås och Gävle. Vi ser också fram emot att få nya spårförbindelser som till exempel en förlängning av Roslagsbanan från Kårsta till Arlanda. Det finns väldigt goda exploateringsmöjligheter, som vi vill utnyttja med våra partners.”

Stefan säger att Swedavia inte tidssatt en utvecklingsplan utan att man skapar en strukturplan, som är en fungerande arbetsplattform för framtiden. ”Vi vill bland annat säkerställa att trafiken till och inom flygplatsen fungerar naturligt. Utvecklingen sker inom mindre kvarter så att vi går i takt med marknadsutvecklingen. Swedavia vill också vara en hyresvärd i paritet med de bästa – vi erbjuder till exempel gröna hyresavtal. Vi har ett dedikerat och mycket professionellt team som arbetar med fastighetsförvaltning. I dag har vi dock inget eget systematiskt program för FM-tjänster eftersom kunderna är så olika – undantaget är dock säkerhet, där vi står på en mycket hög nivå.”

Ett mycket varierande
och spännande jobb

Stefan är stockholmare och han har arbetat på Swedavia sedan företaget bildades 2010. Innan dess jobbade han med fastigheter på LFV, därförinnan på Brostaden och NCC Property Development. Han har en utbildning som driftsingenjör från Kungliga Tekniska Högskolan KTH och en ekonomexamen från Stockholms Universitet.

”Jag har ett omväxlande och stimulerande jobb även om cyklerna kan vara långa, tjugo till trettio år i framtiden. Just nu är fokus mycket om nya partnerskapsavtal och om att avyttra 50 % av fastighetsportföljen, vilket tar en hel del av min tid. Jag bor i Täby på bra pendlingsavstånd till arbetet på Arlanda. Jag reser förstås en del i tjänsten och då är det perfekt att arbeta på en flygplats – en timme efter ett möte i Göteborg är jag redan fit for fight på mitt arbetsrum i Stockholm.”

Stefan och hans blivande fru Madeleine har tre barn, en dotter som pluggar juridik i Uppsala, en dotter som pluggar Industriell ekonomi på KTH och en son som går andra året på gymnasiet. ”De är intresserade av pappas jobb, men vi får se om någon går i mina fotspår. I övrigt är vi en familj som gillar att resa och att segla. Jag började med jollesegling som ung, men nu hyr vi varje sommar en större båt i klassen drygt fyrtio fot och njuter av hav och skärgård. Vi reser gärna till olika intressanta destinationer, nära och fjärran. Senaste vinter besökte vi Bali, en behaglig upplevelse. Skönt att komma till solen och värmen när det är som mörkast och kallast här hemma!”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 4/2015)