Artiklar

Grönt kontor – på riktigt!

Grönt kontor – på riktigt!

Green building, gröna hyresavtal, grön el, återvinning i alla former… Våra kontor blir allt grönare, men hur skulle det vara med ett äkta grönt kontor, där naturen tar plats? De öppna kontorslandskapen medför akustiska störningar samtidigt som luftkvaliteten ofta lämnar en del att önska. BMW genomförde för några år sedan med tysk grundlighet en omfattande studie av hur växter påverkar arbetsmiljön och allt fler företag släpper in naturen i kontoret.

I en norsk studie noteras att sjukskrivningarna minskade med 60 % i ett kontor, där det fanns betydligt fler gröna växter än vanligt. En rapport från EU anger att trötthet, huvudvärk och ögonirritationer minskade med 30 % i ett grönt kontor. Växterna används för att förbättra arbetsklimatet, både kemiskt och psykologiskt.

Den mest avancerade studien som gjorts om hur växter påverkar kontorsmiljön utfördes av biltillverkaren BMW i ett kontor med 308 m2 yta och 21 arbetsplatser i München. Totalt användes 12 % av ytan för gröna växter, cirka hälften ovanpå skåp, resten på golvet. Botaniker valde ut växter med tanke på deras förmåga att rena luften från föroreningar och med tanke på eventuell allergi. På platser där det naturliga ljuset var otillräckligt installerades tilläggsbelysning. En trädgårdsfirma vattnade de 69 blomkrukorna en gång per vecka – 2000 liter vatten!

Naturlig luftfuktare

BMW ville studera ett antal parametrar som hur växterna påverkade behovet av mekanisk ventilation och filtrering av luften, hur akustiken påverkades och psykosociala faktorer samt koldioxidhalten under arbetsdagen. Resultatet blev entydigt. 100 % av medarbetarna ansåg att luftkvaliteten förbättrats, 93 % kände sig bättre till mods och lika många ansåg att kontoret blivit tystare och ville hellre arbeta i ett grönt kontor än i en vanlig kontorsmiljö.

Hela 47 % kände sig mer avspända, 18 % mindre stressade och 29 % kände att energinivån ökat. Betyget från 2 500 tillfrågade låg på 1,94 (1 bäst, 5 sämst) för det gröna kontoret, 2,33 för ett klimatiserat kontor och 3,67 för ett konventionellt kontor.

Ur kemisk synpunkt var det anmärkningsvärt att halten av aceton sjönk med 76 %, flyktiga kolväten med 68 % och formaldehyd med 28 %. Gröna växter filtrerar alltså en stor del av de gaser som mest påverkar vår hjärna. Också partikelhalterna minskade dramatiskt, med nästan sjuttio procent jämfört med ett vanligt luftkonditionerat kontor. Akustiskt sjönk ljudnivån med mer än 30 % jämfört med ett vanligt öppet kontor. Den relativa luftfuktigheten låg i snitt över 40 % under vintermånaderna mot 30 % för ett vanligt kontor.

BMW valde dock att inte gå vidare med denna modell för grönt kontor. Projektledaren Michael Mohrlang hänvisar till den stora vattenförbrukningen och att växterna tar upp för mycket dyrbar kontorsyta. ”Men, vi kommer att använda oss av mer växter i framtiden – studien visar tydligt på de positiva effekterna.”

Ta in naturen i kontoret

I Sverige har vi sett exempel på väggar beklädda med växter och genom moderna hydrokultursystem har man sluppit det eviga vattnandet som fällde det gröna kontoret på BMW. Men, det finns fler sätt att få in naturen i kontoret.

Sustainable Acoustics är ett brittiskt företag som specialiserat sig på akustiska lösningar för en bättre kontorsmiljö. VD Peter Rogers har arbetat med akustik på prestigeprojekt som Millennium Centre, Wimbledon och O2 Arena. Han säger att en bra akustisk lösning kan skapa en förbindelse mellan människorna inne i kontoret och den omgivande naturen. ”Vi använder oss av naturliga ljud som fågelsång och rinnande vatten, en del förinspelat, annat direkt via mikrofoner från skogen utanför kontoret. För att skapa en god ljudmiljö används akustiska diagram som avspeglar ljudnivåer, ljudets riktningar och frekvenser för olika zoner i kontoret. Vi kallar detta soundscape som jämförelse med landscape.”

Jonas Braasch, en akustikforskare från New York, säger att man forskar kring akustiken i öppna kontor för att se vilka metoder som är bäst för att maskera oönskade bakgrundsljud. ”Det förefaller som om ljudet av rinnande vatten ger en bättre effekt tack vare sin slumpmässiga ljudbild än den vanliga metoden att lägga på ett jämnt ”vitt brus”, som tar bort den ljudmatta som uppstår i kontorslandskapet genom samtal, stolar som skrapar mot golvet etc. Vi tror att naturliga ljud också kan ha en positiv terapeutisk effekt i sjukhus och andra offentliga miljöer.”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 4/2016)