Artiklar

MÅNADENS PROFIL Håkan Jeppsson – Från hälsovård och sjukvård till unika aktivitetsbaserade kontorsfastigheter

MÅNADENS PROFIL
Håkan Jeppsson – Från hälsovård och sjukvård till unika aktivitetsbaserade kontorsfastigheter

Convendum är entreprenören Håkan Jeppssons senaste satsning. Namnet på företaget Convendum, som erbjuder en ny form av coworking, kontor, konferens och arbetsplatser att hyra, står för begrepp som konvent, konversation, convention. Klangen är latinskt stabil och grundad, med en visuell form som associeras med harmoni och kontinuerlig utveckling. Skåningen Håkan, som sedan 30 år är bosatt i Stockholm är VD och grundare till Convendum. Han beskriver sig själv som en entreprenör och företagare med förkärlek för idédrivna tjänsteföretag som är skalbara.

”Jag har alltid varit intresserad av mänsklig interaktion och av aktiv samverkan mellan människor, organisationsutveckling och ledarskap är mina favoritämnen. År 1995 startade jag Feelgood, som växte från noll till 80 enheter på fem år och blev Sveriges största företagshälsovårdsföretag med 1 000 medarbetare. Den bärande idén var att paketera olika tjänster enligt kundbehov till samma center – fram till dess hade alla former av sjukvård, träning och rehabilitering bedrivits på olika enheter och kunderna fick själva sköta logistiken mellan vårdkedjans delar. I dag har många andra tagit efter, och det har blivit en standard att förena sjukvård, hälsovård, rehabilitering friskvård och motion.”

Håkan valde namnet Feelgood eftersom det säger vad man vill uppnå med verksamheten. Sedan slutet av 1990-talet är Feelgood börsnoterat på Stockholmsbörsen. Nästa steg blev Senior & Young, ett managementkonsultbolag inom strategi- och processutveckling med speciell kompetens inom IT och ledningsfrågor inklusive kompetensförsörjning. ”Tanken var att kombinera unga talanger, som kommer från högskolorna, intresserade och motiverade, med erfarna konsulter, som tillsammans jobbar i team och kan tillvarata både nya och gamla kunskaper.”

Convendum unikt i Sverige

Senior & Young utförde konsultuppdrag inom fastighetsbranschen och här fann Håkan fröet till Convendum.

”Vi upplevde att det fanns en position mellan fastighetsbolag och kunderna, där det fanns ett tydligt servicebehov. Jag följde med vad som hände i USA inom coworking och såg att det fanns företag, till exempel WeWork, som hyr stora lokaler, förädlar ytorna och adderar service i linje med vad kunderna vill ha. Vi skapade en svensk version och ett premiumkoncept, där service och kvalitet är i fokus.”

Håkan säger att små och medelstora företag, samt utländska dotterbolag utgör de centrala målgrupperna för Convendum i form av coworkingkontor av den typ som Convendum erbjuder.

I dag finns Convendums Workspace Centers på Vasagatan, i Mood-gallerian och på Regeringsgatan i Stockholm, snart också i Göteborg och i Håkans hemstad Malmö. Convendum kommer enligt planerna att etablera tio centers i Sverige och därefter i Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Den framtida expansionen är väl förberedd med tillräckligt strukturkapital och en tydlig målbild.

”Många företag med upp till tjugo anställda sitter omodernt i lägen med otillräckliga kommunikationer på grund av att det inte finns små kontorslokaler i city. Genom Convendum kan företagen sitta i AAA-läge med perfekta kommunikationer mitt i centrum. Med Convendum skapar vi en ny form av arbetsplats – du kan välja mellan att vara medlem och sitta vid en av arbetsplatserna i någon av de öppna ytorna med all den service som erbjuds, eller så hyr du ett eget kontor. Prio nummer 1 är att kontoret ska vara professionellt och hålla hög kvalitet på möbler, design, teknik och service.”

Ur Håkans synpunkt är det mest intressanta med Convendum att affärsidén sammanfaller med det stora paradigmskiftet som nu sker på grund av digitaliseringen och globaliseringen. Idag har den stationära arbetsplatsen mindre betydelse då vi är mobila, och kontoren blir mer av en mötes- och kommunikationsplattform.

”Det här är en samhällsomvandling som är lika stor som industrialismen. Vi går nu in i en era som kan kallas informationalismen och det påverkar vårt beteende och vårt sätt att arbeta.

Kontorets filosofi

Håkan är en person med en egen filosofi. Han har funderat mycket på hur våra fastigheter utnyttjas och vilka faktorer som styr vårt välbefinnande.

”Convendum är ett exempel på delningsekonomin. I vanliga kontor används arbetsplatsen i genomsnitt bara under 10 % av dygnets timmar. Det är inte förenligt med tanken på ett hållbart samhälle. Genom att dela på resurser och service kan man hålla en högre standard. Vi vill vara ett premiumkoncept baserat på trivsamhet, internationell atmosfär, hög kvalitet på inredning och teknik, bra design, bra ljus, bra akustik, bra mänskliga kontakter, personlig service. En sak som blir central i framtiden är interaktivitet genom virtuella möten. Convendum erbjuder tekniken och i och med att vi öppnar fler enheter förenklas kontakterna.”

Vill bygga företag

Håkan har fyra vuxna barn i åldrarna 21-27 år. Han medger att han varit mycket pappa, men att han nu när barnen står på egna ben åter kan och vill fokusera mer på affärsverksamheten.

”Jag vill bygga företag, se idéer bli verklighet, se unga talanger växa upp. Det är kul att skapa värde. Jag brinner mycket för mitt jobb, bor mitt i stan och kan promenera till jobbet varje dag. Med min bakgrund är det naturligt att jag är noga med min livsstil, sköter om mat och träning. Det är ledarskapet, taktiken och mottot ’laget före jaget’ som präglar vårt arbete. Det vi gör är en lagsport. Det finns många paralleller med att driva företag; man behöver en stabil backlinje med koll på ekonomin, visionära spelfördelare som läser spelet på mittfältet (jag räknar mig dit) och avslutare som kan sätta affärerna. För att lyckas på fotbollsplanen och i näringslivet måste man ha en tydlig spelidé, rätt lagkamrater, spela disciplinerat och äga initiativet.”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 7/2016)