Artiklar

I framtiden finns jobbet överallt – behöver vi kontor?

I framtiden finns jobbet överallt – behöver vi kontor?

De senaste tio åren har inneburit den största omvälvningen i vårt sätt att arbeta sedan industrialismen slog genom och vi började behöva ett ställe att hantera administrationen på. Kontoret föddes och fick sitt namn från franskans comptoir, räknebord. Den digitala revolutionen gör att arbetet kan utföras var som helst – telebolagen skildrar gärna arbetsplatsen som en brygga vid havet eller en lummig berså. Men, visst behövs väl kontoret? I den unika bloggen Framtidens kontor, som skapats av NCC, är temat denna gång om distansjobb eliminerar behovet av fasta kontor. Läs mer på beyondconstruction.se och ledigalokaler.com.

Människor vill och måste träffas

Det finns många faktorer som gör att människor fungerar bättre av att träffas och arbeta i en gemensam miljö. Kreativitet, kommunikation, ledarskap, teamwork och innovationskraft vinner på det gemensamma arbetet och det leder i sin tur till bättre produktivitet. Så skriver Robert Hägg, marknadschef på NCC Property Development, och en av de flitiga skribenterna på bloggen Framtidens Kontor:

”Cirka tre och en halv miljarder människor har tillgång till internet i dag. Det är lätt att jobba hemifrån, på stan eller under en affärsresa. Men, att bara träffa kollegorna i ett chattfönster och i telefonmöten eller videokonferenser ersätter inte den magi som kan uppstå i ett rum, när människor träffas och jobbar tillsammans.”

Robert tar också upp frågan om det mer flexibla arbetssätt som digitaliseringen medför. ”Ett mer flexibelt arbetsliv förenligt med både familjeliv och fritid är nödvändigt. Ett par dagar med distansjobb i veckan lockar arbetsmarknadens unga talanger.”

Han säger också att framtidens arbetsliv inte innebär kontorstvång utan att det handlar om förmågan att anpassa sig och dra fördelar av alla nya möjligheter.

”Kanske behöver ditt kontor vara en hub för möten och kreativa sessioner samtidigt som det går att skära ner på de kvadratmeter som går åt till individuella skrivbord? Som alltid måste företag utgå från sin egen verksamhet, men jag vill uppmuntra till att våga tänka annorlunda. En inspirerande arbetsmiljö har stor påverkan på såväl trivsel som prestation.”

Kontorets roll som hemmahamn

I ett annat inlägg ser Robert det moderna kontoret som en trygg hemmahamn i en tid då vi rör oss allt mer i vår omgivning. Det blir som i äldre tider då sjömännen efter äventyrliga resor fick lägga till vid en välbekant kaj, bunkra fartyget med nya resurser, träffa nära och kära och vila ut.

”Att ha arbetsmiljöer som stöttar medarbetarna oavsett vilken arbetsuppgift de har, är en framgångsfaktor, som inget företag har råd att vara utan. Ökad mobilitet är en naturlig följd. Att läsa e-post och jobba via mobila enheter är vardag för de flesta.”

Eftersom arbetet kan utföras till stora delar var som helst är det lätt att tro att kontoret inte behövs. Robert säger dock att i själva verket har kontoret nog aldrig haft en viktigare roll.

”Som hemmahamn och mötesplats blir kontoret en avgörande framgångsfaktor, som inget företag vill vara utan.”

Robert diskuterar också skillnaden mellan äldre byggnader och moderna, nyproducerade kontor med tanke på de nya aktivitetsbaserade arbetssätten. ”Äldre byggnader är ofta ineffektiva ur yt- och energiperspektiv, medan det vid nyproduktion går att göra rätt från början. Huvudpoängen är att kontoret skall bestå av arbetsmiljöer som stöder medarbetarna, främjar hälsa och välmående.”

Ett tydligt exempel är Sydsvenska Dagbladet, som valde att slå sig ner i Triangeln i Malmö, med öppna och funktionella lokaler, som stimulerar till kunskapsutbyte och kommunikation över avdelningsgränserna.

”Vi vet att sociala kontakter är helt avgörande för hälsa och trivsel på arbetsmarknaden. Även om medarbetarna inte alltid behöver kontorsmiljön rent yrkesmässigt är det viktigt att de kan träffas och för att bygga upp en företagskultur”, säger Lars Dahmén, tidigare VD för HD-Sydsvenskan och nu affärsområdeschef för Bonnier Magazines.

”Lars uttalande visar att genomtänkta kontorslokaler, som blir en trygg hemmahamn för medarbetarna, blir en självklar del av företagets affärsstrategiska tillgångar och en konkurrensfaktor att ta på allvar.”

Robert Hägg / Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 7/2016)