Artiklar

MÅNADENS PROFIL Joachim Haas – Gillar matchbollar och fastigheter

MÅNADENS PROFIL
Joachim Haas – Gillar matchbollar och fastigheter

När man jobbar med fastigheter är det långsiktighet som gäller. För Joachim Haas gäller långsiktigheten också både hårda servar och det gröna fältets schack – han har ägnat sig åt tennis och fotboll under flera decennier. Sedan den första januari 2017 är Joachim VD för Lantmännen Fastigheter och en av de första åtgärderna han vidtog var att avskaffa sig själv – åtminstone sitt gamla jobb som koncernens fastighetschef.

”Jag har faktiskt avskaffat min tidigare roll som fastighetschef eftersom jag tror att vi når bättre resultat med en decentraliserad organisation med regionchefer, som sitter närmare den lokala marknaden. Lantmännen Fastigheter AB är ett geografiskt spritt företag med fyra kontor, Stockholm, Malmö, Örebro och Norrköping. I min ekvation finns tre regionchefer eftersom de två sistnämnda kontoren ligger så nära varandra att de kan hanteras under samma paraply.”

Totalt basar Joachim över cirka 150 fastigheter på ett åttiotal orter. Den totala lokalytan är imponerande 1,2 miljoner kvadratmeter fördelade på kontor, butiker, industri- och produktionslokaler och lager. Omsättningen är cirka en halv miljard kronor per år – totalt finns 40 anställda i bolaget. Elva av dem är förvaltare, som tar hand om 10-15 fastigheter var – en bra modell för att operera lokalt enligt Joachim. Han anser också att förvaltaren skall kunna mer om det kommersiella än om tekniken – den kan man alltid köpa in.

”En litet udda detalj är att vi har ett tiotal egna fjärrvärmeanläggningar. I övrigt fördelas beståndet på fyra huvudgrupper. Prio ett är att förse vår egen koncern, Lantmännen, med fastigheter för verksamheten. I grupp två finns utvecklingsprojekt där vi i samarbete med till exempel Norrtälje stad bygger nya bostäder. Den tredje huvudfåran är livsmedelsfastigheter i enlighet med vår devis ’från jord till kund’. Vi äger och hyr ut lokaler till alla ledande dagligvarukedjor i Sverige. Den fjärde enheten sysslar med samhällsfastigheter, äldreboende, skolor, vårdfastigheter, en glödhet bransch!”

Kvarsittning är en god strategi

Joachim säger att Skåne och Halland väger geografiskt tungt i fastighetsportföljen. ”Vi finns ju inte centralt i Stockholm utan är starka på de stora slätterna. Vår ambition är att bygga upp de litet udda objekten. När det gäller samhällsfunktioner och livsmedelshandel har vi lägen som är attraktiva ur kommersiell synvinkel och vi skall försöka få till ett väl fungerande bolag som ger en god avkastning.”

Lantmännen Fastigheter skall vara en långsiktig ägare, vilket passar Joachims filosofi. ”Mitt ledord är ’kvarsittning’, vilket är mycket trevligare än det låter. Om kunderna trivs och vill sitta kvar i lokalerna sparar vi mycket pengar på att slippa anpassa lokalerna, får en jämnare intäktsmassa tack vare långa kvarsittningsperioder. Vi försöker vara väldigt transparenta och hjälpa till – därför har vi egna förvaltare och därför arbetar vi själva med uthyrningen. Det skall finnas en långsiktig relation och där har vi draghjälp av varumärket Lantmännen, som har blivit mycket starkt i Sverige. Det står för långsiktighet, hållbarhet, lokal närvaro och miljötänkande.”

Joachim är i full färd med en strategisk plan för nya affärer. ”Skillnaden mellan oss och andra fastighetsbolag är att vissa saker gynnar koncernen men inte alltid fastighetsbolaget. Nu strävar vi till att hitta samarbetspartner, framför allt inom samhällsfastigheter. Vi har också gjort enstaka förvärv utanför landets gränser, till exempel i Finland för koncernbolagens räkning.”

Många bollar att hålla reda på...

Om man går tillbaka i annalerna så har Joachim hållit på med fastigheter i en eller annan form ända sedan ekonomistudierna. Den första kontakten med fastighetsmarknaden kom 1990 när Joachim sysslade med uthyrning av lokaler och fastigheter för Niab Partner. Nästa steg blev jobb på Fabege, en av uppdragsgivarna. Efter fem år köptes bolaget upp och Joachim utsågs till en av fastighetscheferna i Stockholm för Näckebro. I samband med nästa uppköp valde han att byta spelplan – som VD för Kungliga Tennishallen i Stockholm fick han fyra fantastiska år mellan 1999 och 2003, när svensk tennis fortfarande stod högt med profiler som Thomas Johansson, Thomas Enqvist, Nicklas Kulti, Jonas Björkman m.fl. Än i dag spelar tennisen en viktig roll. Som ordförande i Näsby Parks tennisklubb basar Joachim över en av Sveriges bästa ungdomsverksamheter. Familjen har också fritidsbostad i Sveriges tennismecka Båstad. ”Ändå spelar jag hellre än bra...”

I mitten av samma decennium hann Joachim med att hantera större bollar, som styrelseledamot i AIK. Efter tenniseran var Joachim med som partner i att bygga upp Temaplan Asset Management, som hjälper utländska företag att investera i fastigheter. Uppgiften var att bygga upp och driva den svenska organisationen för kunderna.

Efter sex intensiva år sålde Joachim sin andel och blev headhuntad till Cushman & Wakefield som mäklare. Men längtan efter att jobba på ett fastighetsägande företag blev stark och han tackade ja till uppdraget som fastighetschef på Lantmännen Fastigheter, där han alltså nu är VD efter en intern rekrytering.

”Jag trivs allra bäst när jag jobbar för ett fastighetsägande bolag och nu kan jag få arbeta med långsiktiga strategier i en koncern som spelar en viktig roll för Sverige.”

Joachim och hans familj, fru i IT-branschen och 3 sportande barn i åldrarna 13-25, har slagit ner sina bopålar i en villa i Viggbyholm. När det inte blir en tennissession på hemmaplan eller i Båstad gillar Joachim en skärgårdstur i familjens motorbåt – ett yrkesliv som handlar om fast egendom får en lämplig motvikt av rörliga fritidsintressen.

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 3/2017)