Artiklar

Stockholm i blickpunkten för arbetsplatsutveckling

Stockholm i blickpunkten för arbetsplatsutveckling:
World Workplace Europe 2017

Våra arbetsplatser har genomgått en snabb transformation under de senaste tio åren. Begrepp som aktivitetsbaserat arbete (ABW), flexkontor och virtuella kontor har dykt upp tillsammans med nya arbetsformer och begrepp som collaboration och Internet of Things. Stockholm har fått äran att stå värd för den första europeiska konferensen i flaggskeppsserien World Workplace, som arrangeras av IFMA, den globala organisationen för Facility Management (FM) tillsammans med RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). FM handlar om alla de stödtjänster vi behöver för en fungerande och produktiv arbetsplats.

”I USA har motsvarande konferens cirka 5 000 besökare, men vi är mycket nöjda med att 300 personer från ett trettiotal länder valt att besöka Stockholm och Münchenbryggeriet för att ta del av evenemanget. De flesta kommer från Sverige och övriga Norden, men vi har också gäster från kontinenten och mer exotiska länder i Mellanöstern, Nordamerika och Asien”, förklarar Malin Ljungbeck från IFMA Sveriges kansli.

Sverige och Stockholm står inte bara som värd för World Workplace – den svenska FM-marknaden och de svenska arbetsplatserna utgör intressanta studieobjekt för de utländska besökarna.

”Vi ordnar flera studiebesök, bland annat till Telias nya huvudkontor i Arenastaden och till Sodexos kontor – en av Sveriges ledande FM-leverantörer. Också Mästerhuset, Stockholms första byggnad med LEED-certifiering på platinanivå, Vasakronan samt Epicenter, får besök liksom Coors och Microsofts kontor med spännande utformning av kontor och kringtjänster.”

Digitalisering, innovation och arbetsplatsstrategier

Är det drönare som tvättar fönster, robotiserade receptionister och sensorer som känner av om ditt kaffe är kallt som är framtiden? Njaa, kanske människan fortfarande har en liten roll i sammanhanget, men nästa generations arbetsplatser kommer att se helt annorlunda ut än vi vant oss vid. Och många av förändringarna är till det bättre, förbättrad akustik, individuellt anpassad belysning och ventilation och mer ergonomiska och flexibla arbetsmiljöer…

Joseph Poskie från Trimble, ett amerikanskt företag som erbjuder lösningar för fastigheter och arbetsplatser, berättar att 3D verktyg och mixed reality kan hjälpa till att optimera fastighetens skötsel och drift. ”Man kan titta på ett ställdon med VR-glasögon och direkt se driftdata och om någon komponent behöver bytas. Vi går från att reparera när något går sönder till förebyggande underhåll och får färre avbrott och störningar. Samtidigt går anpassningen av nya arbetsplatser snabbare. Vi har sett tiotals teknologier komma och också försvinna (fax, skrivmaskin, cellkontor), men vi befinner oss fortfarande i den digitala arbetsplatsens morgongryning.”

De nordiska ländernas bidrag vägde tungt med föreläsare som Peter Ankerstjerne och Anders Gjörup Hansen från ISS World Services om hur en mix av teknologi och tjänster kan skapa en arbetsplats i världsklass, Suvi Nenonen och Kate North från universitetet i Jyväskylä om fallstudier rörande mobila arbetsformer och Peter Andersson från Pythagoras och Johan Falk från Intel IoT Ignition Lab om smarta byggnader och deras teknologiska lösningar.

”Mer kunskap och mer information ger en bättre leverans av FM-tjänster. Magnus Kuchler från EY håller en översikt av framtidens FM-kontrakt – leverantör och kund blir partners i stället för att vara köpare och säljare. Också coworkingtrendens snabba frammarsch är imponerande – ytorna för informellt samarbete har fördubblats på bara något år”, förklarar Erik Ahrsjö, tidigare ordförande för IFMA Sverige och medlem i programgruppen.

”Vi har särskilt beaktat slutanvändarperspektivet när vi arbetat ut programmet. Typiskt för Sverige är också den höga andelen kvinnliga föreläsare och att vi velat betona trender som well being, att skapa hälsosamma arbetsplatser ur mänsklig synpunkt, helt enkelt kontor där folk trivs.”

Från London till Hong Kong

OS i London 2012 har fått en intressant spinoff i form av Here East, där tre fastigheter med totalt 111 500 kvadratmeter, tidigare centrum för press och media under de olympiska spelen, skall omvandlas till ett ekosystem, där små och stora företag skall mötas och korsbefruktas i kreativa kollisioner.

”Målet är att högskolor och kommersiella företag skall samsas om utrymme tillsammans med teknologiska utvecklingsenheter – ett exempel är Europas största teknikinnovationscentrum i ett samarbete mellan fastighetsinvesteringsföretaget Delancey och ENTIQ. Nya former av konst, digital och virtuell, dans, sport etc. kompletterar Here East”, berättar Andrew Roughan, VD.

Från Asien kommer Bonnie Lam, programchef för fastighetsforskning vid Hong Kong College of Technology. På grund av bristen på mark finns starka incitament till att bygga höga hus med intelligenta system för förvaltning och tjänsteadministration.

Ännu längre in i framtiden blickar Jeffrey Scott Saunders från danska Copenhagen Institute for Future Studies.

”Ambitionen är att förutse utvecklingen för arbetsplatserna i Europa i stort med start från 2020. I mångt och mycket går man på samma linjer som i Sverige, att medarbetarnas välbefinnande är en av de viktigaste styrkrafterna. Mer sofistikerade analysverktyg hjälper oss att skapa väl fungerande arbetsplatser, där ytorna utnyttjas på bästa sätt, där arbetsmiljön är behaglig, där vi tack vare teknologin kan tillåta oss fler individuella lösningar.”

Några röster om WWE

Kati Barklund från SSP Modern Workplace på Microsoft är f d styrelsemedlem i IFMA Sverige och aktiv inom WE, Workplace Evolutionaries.

”Jag har besökt tre motsvarande konferenser i USA och de har varit fantastiska upplevelser, särskilt nätverkandet, men också inspirerande tack vare intressanta föredrag. Den svenska konferensen handlar mycket om hållbarhet, digitalisering och innovativa arbetsplatser, vilket jag hoppas mycket på.”

Helena Skjeld från Region Skåne, tidigare ordförande för IFMA Sverige och aktiv i den internationella FM-världen säger att hon uppskattar att få samtala med nya och gamla vänner om ämnen som har ett gemensamt intresse.

”Jag hoppas att vi har lyckats lyfta fram vårt svenska kunnande inom FM och utformningen av arbetsplatser. Jag är speciellt intresserad av ledarskapsfrågor och den pågående digitaliseringen av vår bransch och de konsekvenser det får.”

Peter Ankerstjerne från ISS har deltagit i tio WWE. Han har varit en av de aktiva i planeringsgruppen för konferensen i Stockholm.

”Här träffar du alla som har något att göra med Facility Management och du får också information om det allra senaste i branschen, ny teknologi, nya arbetsmetoder och arbetsplatsens utveckling. Men, det allra viktigaste är ändå kontakterna mellan människor.”

Helena Pohjaranta-Erikson från Sundbybergs stad tillhör gruppen end-user och hon deltar i sin första internationella FM-konferens.

”Det är inspirerande att få vara med och träffa människor från andra länder med andra perspektiv på FM. Trots att så många människor i Europa arbetar i kontorsmiljö är det så mycket som skiljer sig åt, till exempel hur det ser ut i Makedonien jämfört med i Norden. Jag har deltagit i studiebesöken och ser att vi inom den offentliga sektorn har vissa begränsningar jämfört med den privata. Det är synd att så få i min position är här, kanske för att man skyggar för de ämnen och den nivå som föreläsningarna omfattar.”

Tage Erikson

(Publicerad i Lediga Lokaler 4/2017)