IFMA

Världsomspännande organisation för personer sysselsatta inom FM

IFMA Sverige: FM-familjen växer

FM eller Facility Management berör mer än hälften av alla invånare i Sverige, antingen på arbetsplatsen inom privat eller offentlig sektor eller för dig som besökare på företag eller sjukhus och andra offentliga institutioner, som skolelev eller universitetsstuderande eller som boende på ett servicehem. FM är samlingsnamnet för alla de stödtjänster som ser till att vårt vardagsliv fungerar: städning av lokaler, receptionstjänster, mat och catering på jobbet, internpost, bevakning och tekniska åtgärder som ventilation, el och data.

I dag håller FM tillsammans med inredningsbranschen och arkitektkontoren på att bilda ett omfattande kluster med målet att skapa den perfekt fungerande arbetsplatsen. I branschen ingår också tjänsteleverantörer och konsulter, som har specialkunskap om upphandlingar, avtal, kvalitetsuppföljning, IT-verktyg och strategisk planering.

Viktigt bidrag till Sveriges BNP

FM omsätter mer än 200 miljarder kronor per år i Sverige, vilket ger ett viktigt bidrag till BNP. De drygt 300 000 arbetsplatserna inom FM erbjuder både en inkörsport till arbetsmarknaden men också allt mer utvecklad karriärmöjligheter i och med att branschen växer och utbildningsmöjligheterna ökar.

Branschorganisationen heter IFMA Sverige, grundad 1994. I dag har man cirka 550 medlemmar, som via IFMA får tillgång till ett omfattande internationellt nätverk, utbildning, samverkan och nya impulser.

Den svenska FM-marknaden anses vara en av Europas bäst utvecklade. Det finns ett stort antal erfarna Facility Managers, som arbetar med att koordinera och utveckla stödtjänsterna.

Med tanke på kompetensförsörjningen finns det sedan 2011 en kvalificerad två-årig yrkeshögskoleutbildning för Facility Managers i Stockholm och Malmö. Hösten 2017 startar en ny utbildning i Göteborg. De som gått utbildningen har snabbt fått jobb och efterfrågan på diplomerade Facility Managers är större än tillgången. Målet är att ytterligare utveckla FM-utbildningen på akademisk nivå.

Verksamhet

IFMA arrangerar regelbundna nätverksträffar i Stockholm, Malmö, Uppsala och Göteborg med givande föredrag och kunskapsöverföring. Nordic Workplace är en stor nationell branschträff under senhösten.

Samarbetspartners

IFMA Sverige samarbetar bl a med Coor Service Management, ISS Facility Services och Sodexo (guldpartners), Alliance +, Caverion, CBRE, Compass Group/Eurest Services, EFG, Hogia, Martela Kontorsmöbler, MyMCS, Pitney Bowes, Pythagoras och Samhall (samtliga silvermedlemmar), och Ernst & Young och Framery (bronsmedlemmar) samt med Lediga Lokaler och övrig branschpress.

IFMA Sverige, Box 6257, 102 34 STOCKHOLM

Ordförande:
Victor Mannerholm Hammar, victor@ifma.se, tel. 070 318 96 98
Kanslist:
Malin Ljungbeck, malin@ifma.se, tel. 070 262 23 66

Styrelse och kontaktpersoner för nätverksträffar finns på hemsidan www.ifma.se.

Allmänna frågor skickas till info@ifma.se

Program i Stockholm

10/10 IFMA nätverksträff – Besök Karolinska universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnader Mer »
18/10 IFMA & WE nätverksträff – Well-being & the working environment Mer »
7/12 NWP17: Empowering the future of Facility Management! Mer »

Program i Göteborg

5/10 IFMA nätverksträff – Co-working workspaces – ökad efterfrågan av flexibilitet, kunskapsdelning & affärsnytta Mer »

Program i Jönköping

26/9 Facility Nordic dagen Mer »

Program i Malmö

19/10 IFMA nätverksträff – Så skapar vi kontor för välbefinnande! Mer »

Internationellt & Online

18-20/10 IFMA’s World Workplace 2017 – Houston Mer »