IFMA

Världsomspännande organisation för personer sysselsatta inom FM

IFMA Sverige: Sommaren är här – FM tar inte semester

I dag är det populärt att tala om 24/7-branscher, dvs. verksamheter som är så väsentliga för samhället eller företag och organisationer att de drivs dygnet runt och alla dagar i veckan. Facility Management, till vardags kallat FM, är en expansiv bransch, som blir allt mer en 24/7 sektor.

FM är dock fortfarande ett okänt begrepp för många i Sverige. Ändå sysselsätter FM-verksamheter drygt 300 000 personer och FM-branschen omsätter cirka 210 miljarder kronor, d v s 5 % av Sveriges BNP enligt en rapport från Almega och branschorganisationen IFMA Sverige.

Facility Management har under trettio år utvecklats från enskilda stödtjänster som städning av lokaler, receptionstjänster, mat och catering på jobbet, internpost, bevakning och tekniska åtgärder som ventilation, el och data, till att bli ett helhetstänkande kring den perfekt fungerande arbetsplatsen. Upphandling och kvalitetsuppföljning är andra viktiga arbetsuppgifter.

Ett allt mer attraktivt yrke

Branschorganisationen IFMA Sverige, grundad 1994, har i dag cirka 550 medlemmar. IFMA ger tillgång till ett omfattande internationellt nätverk, utbildning, samverkan och nya impulser.

I branschen ingår också tjänsteleverantörer och konsulter, som har specialkunskap om upphandlingar, avtal och strategisk planering.

Facility Manager är yrkestiteln på den person som ansvarar för att alla dessa stödtjänster fungerar så smidigt att du knappt märker dem. Den svenska FM-marknaden anses vara en av Europas bäst utvecklade och det finns ett stort antal professionella företag som årligen rekryterar många nya medarbetare.

Sedan 2011 finns det en kvalificerad två-årig yrkeshögskoleutbildning för Facility Managers i Stockholm och Malmö. Hösten 2017 startar en ny utbildning i Göteborg. De som gått utbildningen har snabbt fått jobb och efterfrågan på diplomerade Facility Managers är större än tillgången.

En kurs på akademisk nivå, Facility Management ur ett tjänsteperspektiv (7,5 hp), arrangeras tillsammans med Karlstads Universitet. Också Malmö högskola har en kurs i Facility Management.

Verksamhet

IFMA arrangerar regelbundna nätverksträffar i Stockholm, Malmö, Uppsala och Göteborg med givande föredrag och kunskapsöverföring. Nordic Workplace är en nationell branschträff under senhösten. Övriga aktiviteter är specialseminarier som nyligen avslutade World Workplace Europe i Stockholm, studiebesök och studieresor. Boken Facility Management på svenska 2.0 av Erik Ahrsjö kan köpas via kansliet.

Samarbetspartners

FMA Sverige samarbetar bl a med Coor Service Management, ISS Facility Services och Sodexo (guldpartners), Alliance +, Caverion, CBRE, Compass Group/Eurest Services, EFG, Hogia, MyMCS, Pitney Bowes, Pythagoras och Samhall (samtliga silvermedlemmar), och Ernst & Young och Framery (bronsmedlemmar) samt med Lediga Lokaler och övrig branschpress.

IFMA Sverige, Box 6257, 102 34 STOCKHOLM

Ordförande:
Victor Mannerholm Hammar, victor@ifma.se, tel. 070 318 96 98
Kanslist:
Malin Ljungbeck, malin@ifma.se, tel. 070 262 23 66

Övriga kontaktpersoner hittas på hemsidan www.ifma.se.

Allmänna frågor skickas till info@ifma.se

Program i Stockholm

7/12 NWP17: Empowering the future of Facility Management! Mer »

Program i Jönköping

26/9 Facility Nordic dagen Mer »

Program i Malmö

7/9 Besök Riksbyggens nya lokaler i Hermod Mer »

Internationellt & Online

18-20/10 IFMA’s World Workplace 2017 – Houston Mer »