Konjunkturöversikt 1/2018

Stockholm står urstarkt, men...

Uppdaterad 2018-04-09

Anders Norlander, VD på LocalBroker AB Det råder brist på kontor och kommersiella lokaler över hela Storstockholm och regionen står urstark i konjunkturen med hög efterfrågan på arbetskraft, särskilt fackkunniga specialister. Ändå finns det en viss osäkerhet enligt Anders Norlander, VD på New Property AB.

”Det råder konstant brist på bra kontorslokaler att hyra, särskilt i innerstaden. Också transaktionsmarknaden uppvisar bra drag, medan läget är mer avvaktande för mark att hyra och till salu. Få nya kontor byggs och de som blir klara är lätta att hyra ut och sälja. Ändå finns det en del frågetecken för hur marknaden kommer att utvecklas”, konstaterar Anders Norlander.

Vad är det då som skapar osäkerhet?

”Det är en kombination av vad som skett på marknaden och läget för finansieringen. De som bygger och utvecklar bostadsrätter har missat målgruppen – man har byggt för exklusivt och dyrt. Kommunerna vill gärna att man skall bygga mer, särskilt i relation till de löften man gett i samband med de stora infrastrukturprojekten. Samtidigt är markpriserna så höga att det automatiskt blir dyrt att bygga. Här talar vi om en tankevurpa – varför bygga om ingen har en ekonomisk möjlighet att hyra eller köpa?”

Anders upplever också att bankernas agerande är ett stort problem. ”Trots att det finns gott om likviditet ger man inte lån i fruktan för att köparna inte skall klara av amorteringskraven. Det leder till att alla aktörer blir mer avvaktande, också inom den kommersiella sektorn. Det är dags att pumpa in kapital till andra finansieringskällor för att kompensera för bankernas passivitet. Men, det finns ingen enkel lösning.”

Ändå säger Anders att det inte finns någon anledning att se negativt på läget. ”Många lycksökare har varit ute på marknaden, det behövdes en sanering. Att branschen nu ruskas om kommer att visa sig hälsosamt på sikt.”

Priserna har trissats upp

Den höga efterfrågan har lett till att priserna trissats upp och som en rekyl vill alla stora fastighetsägare dra ner på provisionerna när ’lokalerna säljer sig själva’. I sämre tider är det konstigt nog tvärtom.

”Hyresgäster behandlas lika i uppgång och nedgång, men mäklare får olika villkor beroende på konjunkturläget. Jag har arbetat i den här branschen i 30 år, men det är samma sak varje gång när konjunkturerna svänger – vi skulle må bra av stabila regler.”

Ta en titt på Södertälje

I dag finns det få tillfällen att göra fynd på marknaderna om man funderar på att byta lokaler.

”Luckorna börjar täppas till. Så har till exempel folk äntligen fattat hur bra Sundbyberg ligger för både kontor och bostäder med utmärkta kommunikationer och omfattande service. Det är rätt av kommunen att utveckla där allt redan finns.”

I andra hörn av Stockholm är läget inte lika entydigt. ”Nackas tid kommer när Slussen är klar och tunnelbanan börjat byggas. De dåliga kommunikationerna håller priserna nere i Sickla och Hammarby. Förbifarten väst kommer att dra till sig nya etableringar i Barkarby, Veddesta och Brunna.”

Anders stalltips är ändå Södertälje, både nu och på femtio års sikt.

”Det kommer att bli hur bra som helst, superbra kommunikationer och en kommunledning som arbetar systematiskt med att utveckla område för område. Jag märker dagligen av hur dynamiskt Södertäljeområdet utvecklas, allt går åt helrätt håll.”

Tage Erikson