Konjunkturöversikt 3/2017

Är moduler en lösning på lokalbristen?

Uppdaterad 2017-10-23

Anders Norlander, VD för Newproperty AB Marknaden för kommersiella lokaler är väldigt stark i Stockholm för närvarande. Det finns inga stora vakanser från Nykvarn till Norrtälje; alla storlekar av lokaler efterfrågas i hela länet. De som jobbar med uthyrning har mycket arbete med att få tag på riktigt bra objekt. Det behövs fler lokaler, men det är svårt att sia om trenden fortsätter i framtiden, säger Anders Norlander, VD för New Property AB, som arbetar med försäljning, förmedling och köp av fastigheter.

”Stockholms näringsliv blomstrar och det enda som bromsar utvecklingen är tillgången eller mer exakt bristen på lokaler och bostäder. Det är inte bara en inhemsk efterfrågan utan jag har noterat mycket tryck från utländska bolag som vill etablera sig här. Jag tror att en orsak är stabiliteten i Sverige – vi kan erbjuda lugn och ordning,” säger Anders Norlander.

Just nu är efterfrågan mycket stor på lokaler för logistik och service. ”Det råder en stabil efterfrågan till helt andra priser än för några år sedan. De gamla hyresnivåerna har gått upp väldigt mycket. Ändå byggs det stora ytor, till exempel i Brunna, Nykvarn, Rosersberg, Bålsta och Enköping. Många aktörer är mycket aktiva, till exempel Kilenkrysset i Storstockholm och Corem i övriga Sverige.”

Anders tror för framtiden att Södertälje verkligen kan ta ett steg framåt om man får ordning på infrastrukturen. ”Det kan bli riktigt bra när det börjar hända grejor och utbudet på lokaler för produktion och bostäder möts av motsvarande efterfrågan. Läget är perfekt, en integrerad del av Storstockholms marknad med bra kommunikationer.”

Moduler och skolor

I Storstockholm råder det en extrem brist på en speciell lokaltyp, nämligen utbildningslokaler för både vuxenutbildning och gymnasieskolor.

”Det byggs för litet nytt och det är bara de största fastighetsägarna som kan erbjuda de stora ytor som behövs, över tusen kvadratmeter och uppåt. Man måste antagligen förenkla regelverket på sikt, men det finns också andra lösningar för att få fram nya lokaler.”

Anders gjorde tillsammans med en kollega en rolig övning för några år sedan. Genom att förbättra intern logistik och användningsgrad kunde en skola dra ner sitt utrymmesbehov med två tredjedelar tack vare ett rationellt utnyttjande.

”Det finns ett jättebehov av lokaler samtidigt som de befintliga ofta är föråldrade och utnyttjas endast en mindre del av dygnet. Här finns mycket att göra för kunniga fastighetsspecialister.”

Den stora proppen i dag för den kommersiella fastighetsmarknaden är bristen på kunniga byggare. ”Vi måste få hit folk som kan bygga – det behövs kanske dubbelt så många som i dag. Samtidigt har bristen på fackfolk och den höga efterfrågan på material och komponenter lett till en fördubbling av produktionskostnaden.”

Men, det finns en lösning för framtiden! ”Färdiga moduler är ett helt överlägset sätt att bygga. Kvaliteten blir klockren eftersom modulerna produceras under idealiska förhållanden i ett rationellt system. Produktionstiden förkortas också radikalt. Jag tror att vi måste se framåt mot de nya möjligheterna i stället för att beklaga oss över den rådande situationen.”

Tage Erikson