COOKIEPOLICY

Ledigalokaler.com tjänsternas cookies

Vi använder cookies på våra sajter LedigaLokaler.com för att följa användningen av tjänsterna. Nedan finns information om cookies och hur vi använder dem samt hur man kan påverka användningen.

Om dessa villkor inte accepteras, rekommenderar vi att upphöra med användningen av våra tjänster.

Cookies och webbläsarspårning

Vi samlar in information om användarens enhet med hjälp av cookies och annan motsvarande teknik. En cookie är en liten textfil, som webbläsaren lagrar på användarens enhet. Cookies innehåller ofta en anonym, individuell identifierare, med hjälp av vilken vi kan identifiera och räkna de webbläsare som besöker våra webbplatser. Cookies eller annan motsvarande teknik skadar inte användarens enhet eller filer och kan inte köra program eller sprida skadliga program.

Vi använder både sessionscookies, som försvinner när användaren stänger webbläsaren och permanenta cookies, som sparas på användarens enhet för en viss tid eller tills användaren avlägsnar dem. För att förbättra vår webbplats användbarhet kan vi göra kortvariga undersökningar, där vi exempelvis kan lagra klickningar på en viss sida.

Ändamålet med användningen av cookies och annan motsvarande teknik är att analysera och vidareutveckla våra tjänster, så att vi kan betjäna användarna bättre. Tekniken möjliggör bland annat det att användaren inte behöver mata in personliga val varje gång på nytt vid nya besök, de objekt som lagts till i favoriter bevaras i webbläsarens minne ända tills webbläsarens cacheminne töms.

I våra tjänster kan det också finnas s.k. tredje parts cookies. Med tredje part avses i förhållande till Talso Oy utomstående aktörer, såsom leverantörer av mätnings- och övervakningstjänster. Dessa s.k. tredje parter kan installera cookies på en användares enhet när användaren besöker våra tjänster, exempelvis för att statistikföra antalet besökare på de olika webbplatserna.

Vår tjänster kan också innehålla länkar till andra webbplatser och samhällstjänster, men vi ansvarar inte för dessa utomstående webbplatsers integritetsskyddspolicy eller innehåll. Vi rekommenderar att du bekantar dig med dessa utomstående tjänsters villkor avseende integritetsskydd.

Blockering och tömning av cookies

Om användaren inte vill ta emot cookies eller vill få ett meddelande före de översänds till användarens enhet, kan användaren göra en sådan inställning i sin webbläsare, men bara om webbläsaren erbjuder den möjligheten. Den registrerade kan också tömma cookies via webbläsarens inställningar. Genom att tömma cookies med regelbundna mellanrum byter den registrerade den identifierare, utgående från vilken det bildas en profil över den registrerade. Tömningen av cookies avslutar dock inte insamlingen av information, utan nollställer snarare den profil som baserar sig på de tidigare beteendeuppgifterna. Det är viktigt att förstå att om användaren blockerar lagringen av cookies eller tar dem ur bruk, fungerar nödvändigtvis inte en del av funktionerna på våra webbplatser.

Blockering av riktad reklam

Den registrerade har möjlighet att blockera riktning av reklam som utförs av tredje part på basis av hans nätbeteende. Blockeringen av riktad reklam inverkar inte på den mängd reklam som visas, utan endast på innehållet i den reklam som visas. Man kan blockera riktning av tredje parts reklam här (Your Online Choices -tjänsten).

Vi meddelar om ändringar i vår användning av cookies här. Vi kan också meddela om dessa ändringar direkt på hemsidan.